Představení školy

Hovoří Tomáš Hrnčál - Hlavní trenér


Škola bojových umění Most otevřela své dveře v září roku 1998. Jejím zakladatelem a hlavním trenérem byl pan Pavel Hirsch nositel 3. Danu Allkampf-Jitsu. Od roku 2001 vedu školu já. Jsem nositelem 2. Danu Allkampf-Jitsu, 1. kyu Jiu-Jitsu a působím zde součastně jako hlavní trenér.

Jak u nás probíhá výuka

Žáci jsou rozděleni do skupin podle věku na děti a mládež-dospělé, dle technických schopností na začátečníky a pokročilé.

Pro děti začátečníky probíhají tréninky s přihlédnutím k tělesným i duševním schopnostem a nejsou na ně kladeny přehnané nároky. Výuka je zaměřena spíše než na tvrdost a důraznost na celkovou obratnost dítěte a na kvalitu prováděné techniky. Během tréninku se pravidelně střídají hry s výukou, například prvních pákových technik.

Děti, které patří již mezi pokročilé, mají trénink opět přizpůsoben jejich možnostem, ale začíná se klást důraz jak na razantnost, tak i tvrdost. Postupně je i zvyšována fyzická náročnost tréninků.

I u začátečníků ve skupině, mládež a dospělí je potřeba přihlédnout k fyzické vyspělosti cvičenců a schopnosti zvládnout jednotlivé techniky. Jak s oblibou trenéři říkají " víc jak tělo, vás bude bolet hlava" a leckdy mají pravdu.

Cvičení je vedeno v duchu trenérských školení Ing. Martina Matouše a BUDO CENTER EVROPA.

Všichni získávají kromě technických dovedností a fyzické připravenosti postupem času také vnitřní morálku, sebeúctu a později též sebevědomí. To vše napomáhá cvičenci vhodně reagovat na nástrahy civilního života a mnohdy dodává i vnitřní klid a vyrovnanost.

Žáci, kteří se teprve začínají s bojovým uměním seznamovat, cvičí pod zvýšeným odborným dohledem a postupem času získávají nové poznatky.

Žáci, kteří jsou členy oddílu již více než rok, procvičují náročnější techniky a blíží se tak rychleji k modelu reálné sebeobrany.

Žáci se mohou také zúčastnit pravidelných výukových seminářů pořádaných organizací AKJ ČR pod vedením prezidenta Allkampf-Jitsu pro Českou republiku pana Ing. Martina Matouše.

Ti, kteří dosáhli technické vyspělosti, mají možnost absolvovat trenérská školení a získat tak postavení oficiálního trenéra pro AKJ. Tím se otvírají žákům školy další možnosti. Mimo jiné si mohou vyzkoušet, jak je někdy těžké předat znalosti a zkušenosti dalším adeptům.

Neopomenutelným zdrojem inspirací a nových znalostí jsou také letní soustředění, kterých se v hojném počtu a velice rádi zúčastňujeme.

Dalším zdrojem informací a inspirací je čtvrtletník časopisu Zen Sen, vydávaný AEKA sport club Chomutov, který si mají možnost žáci předplatit. Obsahuje spoustu zajímavých článků a přehled bojových technik vždy pro jeden výkonnostní stupeň.

A v neposlední řadě jsou to exhibiční ukázky - Dny dětí, maturitní plesy, travesti show, náborové ukázky ve školách.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one